HĐND thành phố Bắc Kạn họp rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ 5

Các vị đại biểu dự hội nghị thống nhất đánh giá, được sự phối hợp của UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, sự cố gắng nỗ lực của các cơ quan liên quan và các vị đại biểu HĐND thành phố, kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố đã hoàn thành tốt toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Về công tác chuẩn bị, sau phiên họp Thường trực HĐND mở rộng, các cơ quan được phân công đã tích cực chuẩn bị cho kỳ họp. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh. Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết được đôn đốc, triển khai thực hiện, theo sát mốc thời gian phải hoàn thành. Đa số văn bản trình kỳ họp đảm bảo tiến độ và chất lượng. Các Tổ đại biểu HĐND đã họp, đóng góp ý kiến vào nội dung, chương trình kỳ họp và chuẩn bị ý kiến chất vấn, đề xuất với Thường trực HĐND lựa chọn nhóm vấn đề và phân công người trả lời chất vấn. Các Ban HĐND đã phối hợp, tham gia vào một số khâu của các cơ quan chủ trì soạn thảo; tiến hành thẩm tra đảm bảo khách quan, đúng trình tự; chất lượng báo cáo thẩm tra của các Ban cơ bản đảm bảo. Việc tổng hợp ý kiến cử tri được thống nhất từ Tổ đại biểu HĐND, có sự phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ nên hạn chế được những sơ xuất như tổng hợp sót, không chính xác nội dung hoặc trùng ý kiến cử tri. Công tác khánh tiết trang trọng, theo quy định.

Về tổ chức kỳ họp, các nội dung, chương trình được xây dựng, sắp xếp phù hợp, khoa học. Chủ tọa điều hành linh hoạt, dân chủ, đảm bảo nghiêm túc, trang trọng, phát huy trí tuệ tập thể và tạo không khí sôi nổi trong thảo luận và quyết định; dần được cải tiến, theo đó chỉ trình bày tóm tắt những nội dung cơ bản của một số báo cáo, đề án  chính, các báo cáo đầy đủ và báo cáo, đề án còn lại được lưu hành tại kỳ họp. Phần thông qua dự thảo nghị quyết cũng chỉ trình bày những nội dung tiếp thu, chỉnh sửa, thay đổi thông qua xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND và tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu tại kỳ họp. Các đại biểu HĐND thành phố đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trước cử tri, thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đại biểu tại kỳ họp. Trong chương trình kỳ họp đã dành thời gian thỏa đáng cho các đại biểu thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường. Cơ bản các ý kiến thảo luận của đại biểu đã được Chủ tịch UBND thành phố và một số cơ quan chuyên môn trao đổi, giải trình, làm rõ tại kỳ họp. Ý kiến tham gia vào các dự thảo Nghị quyết đã tập trung, được chủ tọa điều hành thảo luận thống nhất, chỉ đạo tiếp thu đầy đủ và được đại biểu HĐND thành phố thông qua với tỷ lệ nhất trí cao. Nội dung chất vấn theo nhóm vấn đề đổi với Chủ tịch UBND và 05 Ủy viên UBND, lãnh đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND; phiên chất vấn thật sự sôi động và chất lượng. Công tác truyền thanh trực tiếp thực hiện đáp ứng theo yêu cầu.

Sau kỳ họp, việc hoàn chỉnh và ban hành các Nghị quyết; chuyển ý kiến của đại biểu tại kỳ họp để trả lời bằng văn bản; xử lý đơn thư kiến nghị, đề nghị của công dân phản ánh tại kỳ họp; hoàn chỉnh hồ sơ kỳ họp được tiến hành khẩn trương. Công tác tổ chức để đại biểu HĐND tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp, kết hợp báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, nhiệm vụ năm 2018 trước cử tri đơn vị bầu cử được triển khai kịp thời, xong trong các ngày 04 và 05/01/2018.

Hội nghị cũng thống những hạn chế cần rút kinh nghiệm như một số văn bản, tài liệu gửi các ban HĐND thẩm tra còn chậm thời gian, chất lượng chưa cao.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia vào quá trình chuẩn bị, tổ chức kỳ họp tiếp tục phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục những hạn chế để góp phần nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp HĐND thành phố trong thời gian tới./.