HĐND thành phố giám sát chuyên đề về tái giám sát việc giải tỏa hành lang hạ tầng kỹ thuật tại các khu dân cư phường Sông Cầu

(backancity.gov.vn) – Ngày 02/4/2024, đồng chí Lê Đăng Trưởng, Uỷ viên BTV Thành uỷ, Phó Chủ HĐND thành phố, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố làm trưởng đoàn có buổi tái giám sát chuyên đề việc giải tỏa hành lang hạ tầng kỹ thuật tại các khu dân cư tập chung trên địa bàn phường Sông Cầu từ tháng 7 năm 2022 đến hết tháng 3 năm 2024.

Đoàn giám sát HĐND thành phố làm việc tại phường Sông Cầu

Theo báo cáo của UBND phường Sông Cầu, từ tháng 07/2022 đến hết tháng 3/2024, UBND phường Sông Cầu giao tổ duy trì trật tự đô thị, vệ sinh môi trường thường xuyên phối hợp với Đội quản lý trật tự đô thị nhắc nhở các công trình xây dựng lấn chiếm trên đất do nhà nước quản lý, để chậu hoa, cây cảnh và thực hiện các hoạt động dịch vụ khác gây cản trở an toàn giao thông đường bộ tại các tuyến đường với 78 trường hợp; thực hiện 3 đợt tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đúng các quy định về sử dụng vỉa hè các tuyến đường thực hiện cắt mái che, mái vẩy. Kết quả, 124/124 hộ đã chấp hành. Đầu năm 2024, UBND phường Sông Cầu ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 trường hợp  bày bán hàng hóa lẫn chiếm vỉa vè phần dành cho người đi bộ tại tổ 11B với số tiền 2.000.000 đồng. Việc giải tỏa hành lang hạ tầng kỹ thuật ở các khu dân cư đã giải tỏa 02 khu gồm Đường Đội Kỳ, đường Bàn Văn Hoan; đường Hùng Vương, đường Nông Quốc Chấn, đường Hoàng Trường Minh khu vực chưa được xử lý: Đường Nguyễn Văn Tố. Số vụ kiểm tra nhắc nhở 149 trường hợp.

Bên cạnh những kết quả đạt được UBND phường Sông Cầu cũng nêu những tồn tại, khó khăn và kiến nghị như: Nhiều trường hợp vi phạm lấn chiếm diễn ra nhiều năm trước chưa kịp thời phát hiện; Việc áp dụng chế tài xử lý các trường hợp vi phạm còn khó khăn chủ yếu là  tuyên truyền, kiểm tra, vận động, nhắc nhở, kinh phí của địa phương để hỗ trợ các lực lượng thực hiện nhiệm vụ hạn hẹp, các thành viên tổ công tác giải tỏa, duy trì trật tự đều là người kiêm nhiệm do đó việc tham gia thực hiện nhiệm vụ chưa thường xuyên. Nhận thức và ý thức chấp hành của một bộ phận người dân còn hạn chế, chưa tự giác chấp hành…

Minh Cường