HĐND thành phố tái giám sát công tác cải cách hành chính tại phường Sông Cầu

(backancity.gov.vn)- Sáng ngày 23/4, đồng chí Lê Đăng Trưởng, Uỷ viên BTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch TT. HĐND thành phố làm trưởng đoàn có buổi tái giám sát công tác cải cách hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông trong các lĩnh vực và giám sát về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố từ tháng 01/2023 đến hết tháng 4/2024 tại phường Sông Cầu.

Đồng chí Lê Đăng Trưởng, Phó Chủ tịch TT. HĐND thành phố phát biểu tại buổi giám sát

Báo cáo của UBND phường Sông Cầu nêu rõ: Thời gian qua, UBND phường thường xuyên quan tâm chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đội ngũ cán bộ, công chức trực tại Bộ phận một cửa được lựa chọn đảm bảo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tốt công việc được giao, thái độ luôn cởi mở, thân thiện, thực hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả TTHC đối với tổ chức, công dân, góp phần vào mục tiêu CCHC, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Từ năm 2023 đến hết tháng 3/2024, UBND phường đã tổ chức 15 phiên họp UBND, 01 hội nghị đối thoại với thanh niên để đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch CCHC. Thực hiện tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông qua các cuộc họp giao ban, hệ thống hồ sơ công việc, mail công vụ; chuyên trang tin về CCHC, trên hệ thống đài truyền thanh, trang Facebook, zalo tại các tổ dân phố và tuyên truyền trực tiếp tới công dân khi đến giải quyết công việc TTHC…Các kiến nghị của HĐND thuộc thẩm quyền được giải quyết đạt tỷ lệ 100%. Năm 2023, tiến hành rà soát 11 TTHC, kiến nghị sửa đổi 01. Năm 2024, tiến hành rà soát 15 TTHC, kiến nghị sửa đổi, bổ sung 03 TTHC (đang đợi kết quả). Tỷ lệ chứng thực bản sao điện tử năm 2023 đạt 310/396 = 78,28%; 3 tháng đầu năm 2024, đạt 104/104 việc = 100%.

Đối với công tác chuyển đổi số từng bước được đẩy mạnh, đáp ứng nhu cầu điều hành, quản lý, chỉ đạo các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh. Đến nay, dịch vụ công trực tuyến toàn trình của phường: 62/114 thủ tục, dịch vụ công trực tuyến một phần 13/114 thủ tục, dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ 17; tỷ lệ cán bộ, công chức được bồi dưỡng tập huấn kỹ năng số 18/21 = 85,71%; hệ thống camera an ninh được lắp đặt tại các địa điểm trọng yếu, 100% nhà văn hoá có đường truyền Internet.

Năm 2023, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận và giải quyết: 1.109 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tuyến: 573 hồ sơ. Chứng thực điện tử đạt 310/396 việc = 78,28%. Thanh toán trực tuyến được 172 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ TTHC số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC: 36,15%.

Từ tháng 01 đến hết tháng 03/2024, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận và giải quyết: 218 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tuyến: 189 hồ sơ. Chứng thực điện tử đạt 104/104 việc = 100%. Thanh toán trực tuyến được 87 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ TTHC số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC: 93,33%. Phường triển khai việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các hộ kinh doanh, các chợ, các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bản. Kết quả, đến nay trên địa bàn phường có 03/03 trường học thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, xây dựng thành công 01 tuyến phố văn minh không dùng tiền mặt. 100% hộ kinh doanh trên địa bàn phường có tài khoản ngân hàng và được cấp mã QR code miễn phí. 100% doanh nghiệp có sử dụng các nền tảng số và nộp thuế bằng thuế điện tử. UBND phường thành lập 01 tổ cộng nghệ số cộng đồng cấp phường và 21/21 tổ công nghệ số cộng đồng cấp tổ với 200 người.

Thảo luận tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn đã tập trung trao đổi làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến thực hiện công tác CCHC và giải quyết các TTHC, chuyển đổi số tại cơ sở. Đại diện lãnh đạo và cán bộ công chức của phường đã tiếp thu, giải trình, bổ sung những nội dung CCHC, chuyển đổi số.

Kết luận sơ bộ tại buổi giám sát, đồng chí Lê Đăng Trưởng, Uỷ viên BTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch TT. HĐND thành phố ghi nhận những kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính theo mô hình một cửa liên thông trong các lĩnh vực và công tác chuyển đổi số của phường Sông Cầu. Đồng chí đề nghị phường phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời đề nghị phường bổ sung số liệu báo cáo đầy đủ, tiếp tục duy trì hoạt động của nhóm zalo góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương./.

Đặng Tuyết