HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý, khai thác chợ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Sáng ngày 22/9, Ban Kinh tế -Ngân sách HĐND tỉnh Bắc Kạn đã giám sát công tác quản lý, khai thác chợ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Thành phố Bắc Kạn hiện có 03 chợ, trong đó có 01 chợ hạng 1 (chợ Bắc Kạn), 01 chợ hạng 2 (chợ Đức Xuân), 01 chợ hạng 3 (chợ Minh Khai) và 01 điểm mua bán Quang Sơn. Theo quy định phân cấp, chợ hạng 1 (chợ Bắc Kạn) do Sở Công thương quản lý, các chợ và điểm mua bán còn lại do UBND thành phố quản lý. Các chợ đã có đầy đủ hồ sơ pháp lý về tài sản, hồ sơ xây dựng, phương án kinh doanh, sắp xếp ngành hàng, nội dung quản lý chợ, phương án thu gom xử lý rác thải, phương án phòng cháy, chữa cháy và hợp đồng thu phí dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng đối với các hộ kinh doanh. Việc thu dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng được thực hiện theo quy định, hạch toán và báo cáo nộp ngân sách đầy đủ theo quy định, đến hết quý II năm 2021 đã thu nộp hơn 05 tỷ đồng, đạt 22,47% tổng mức đầu tư. Thành phố Bắc Kạn kiến nghị, có hướng dẫn cụ thể công tác chuyển đổi mô hình chợ về tài sản và đất đai đối với các chợ trên địa bàn thành phố, điều chỉnh tăng mức giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng…

Đoàn giám sát đã đi giám sát công tác quản lý, khai thác chợ của Công ty cổ phần Chợ Bắc Kạn. Hiện, công ty cổ phần Chợ Bắc Kạn đang được giao quản lý và khai thác: chợ Đức Xuân, chợ Minh Khai, kè bờ hữu đường Thanh Niên, điểm mua bán Quang Sơn, chợ thị trấn Phủ Thông, chợ xã Cẩm Giàng. Công ty cổ phần Chợ Bắc Kạn đề nghị các cơ quan chức năng quy hoạch lại các tuyến đường kinh doanh và các tuyến đường không được kinh doanh để duy trì hoạt động của chợ truyền thống; quản lý chặt chẽ hệ thống thương mại điện tử để cạnh tranh công bằng với hoạt động mua bán tại chợ truyền thống; bố trí khu vực chợ nông thôn để tránh tình trạng người dân buôn bán tràn lan ra đường khu dân cư; điều chỉnh mức giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ phù hợp tình hình thực tế…

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã ghi nhận những kiến nghị của UBND thành phố và  Công ty cổ phần Chợ Bắc Kạn  để báo cáo với có quan chức năng xem xét./.

Minh Cường

 

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên