HĐND TP Bắc Kạn giám sát chuyên đề tại phòng Quản lý đô thị

Từ năm 2016 đến tháng 02/2018 phòng đã tiếp nhận và giải quyết 86 thông báo, kết luận của chủ tịch UBND và UBND thành phố Bắc Kạn liên quan trên các lĩnh vực như: sửa chữa, cải tạo các công trình giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, đô thị, cấp phép xây dựng, Quy hoạch, điều chỉnh các khu dân cư, thu gom rác thải, hệ thống thoát nước khu dân cư, quản lý trật tự đô thị và trật tự công cộng, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri….

Căn cứ vào tiến độ thực hiện các thông báo, kết luận của cơ quan chuyên môn là phòng Quản lý đô thị, các thành viên Đoàn giám sát đã trao đổi,chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý trật tự, xây dựng như: Tiến độ giải quyết một số công trình còn chậm, cần chủ động hơn trong việc phối hợp với các ngành, cơ quan chức năng tích cực tuyên truyền hệ thống văn bản pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, nhất là người dân trong vùng dự án; cần xây dựng hệ thống tin báo tại thôn, tổ dân phố để kịp thời xử lý ngay từ ban đầu, tình trạng sai phép vẫn diễn ra; công tác quản lý sau cấp phép chưa thực sự đi vào nề nếp; còn một số hộ dân lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, đường thoát hiểm tại các khu dân sử dụng vào mục đích cá nhân.

Qua đây, Đoàn giám sát kiến nghị phòng quản lý đô thị cần đưa ra các giải pháp cụ thể góp phần đưa hoạt động quản lý đô thị của thành phố ngày một đi vào nền nếp hơn.