Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Huyền Tụng

Thành phố Bắc Kạn đã và đang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Hiện nay, địa phương tiếp tục tạo cơ chế, chính sách để khuyến khích, hỗ trợ người dân nhân rộng các mô hình sản xuất mới.

Anh Nguyễn Văn Duy, tổ Tổng Nẻng, phường Huyền Tụng, thu hoạch dưa chuột Nhật Bản

Gia đình anh Nguyễn Văn Duy, tổ Tổng Nẻng, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn có hơn 4.000 m2 đất ruộng. Từ nhiều năm nay, gia đình chỉ trồng lúa, ngô, rau màu. Do khá xa nguồn nước nên cây trồng các vụ ngày càng kém năng suất, chất lượng, thậm chí có vụ gia đình không canh tác. Năm 2023, khi nắm được thông tin về liên kết bao tiêu sản phẩm cây dưa chuột bao tử, dưa chuột Nhật Bản, anh quyết định chuyển sang trồng dưa các loại. Dưa chuột bao tử thuộc cây ngắn ngày. Thời điểm xuống giống từ giữa tháng 3 dương lịch đến cuối tháng 4 là được thu hoạch. Cây cho thu hái liên tục trong vòng một tháng. Anh Duy đã dành thời gian chăm sóc theo đúng kỹ thuật được hướng dẫn. Cây dưa cho năng suất cao. Anh chia sẻ: “Năm ngoái nhà tôi trồng 02 vụ màu, vụ này chúng tôi trồng dưa để thay thế cây lúa. Trồng lúa hiệu quả kinh tế thấp lắm. Trồng dưa thấy hiệu quả hơn, họ thu mua mấy lần rồi. Tuy nhiên, nguồn nước ít nên chưa năng suất lắm. Mong sao các cấp, các ngành thành phố giúp đỡ, tạo điều kiện về nguồn nước để mở rộng diện tích.”

Năm 2023, UBND phường Huyền Tụng đã chủ động liên kết với HTX Lan Nhi để trồng và tiêu thụ các sản phẩm như dưa chuột bao tử, dưa chuột Nhật Bản, ngoài ra trồng ngô ngọt, đỗ tương, cà chua… Tổng diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Huyền Tụng là hơn 07ha. Đây đều là những diện tích đất không chủ động được nguồn nước tưới, đất soi bãi, đất trồng lúa nhưng không hiệu quả. Trên địa bàn phường có 10 hộ dân tham gia liên kết được hỗ trợ về giống, kỹ thuật, cam kết bao tiêu sản phẩm.

Ông Lưu Bá Quyền, Phó Chủ tịch UBND phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn cho biết: “UBND phường tích cực chỉ đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tận dụng diện tích đất soi bãi, trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng rau màu khác. UBND phường cũng chủ động liên kết với các doanh nghiệp, HTX khác để liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân. Các hộ tham gia chuỗi liên kết được doanh nghiệp HTX cung ứng vật tư, phân bón, giống cây trồng. Sau khi bao tiêu sản phẩm mới trả lại cho đơn vị”.

Giai đoạn 2020-2025, thành phố Bắc Kạn xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực nông nghiệp như: khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, huy động có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Tập trung đầu tư vào những địa phương có thế mạnh như phường Huyền Tụng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, góp phần giúp người dân hình thành thói quen sản xuất nông nghiệp hiện đại, hình thành vùng chuyên canh cây trồng cây trồng năng suất, chất lượng cao.

Hoàng Thạc