Học sinh mầm non và tiểu học thị xã Bắc Kạn uống thuốc tẩy giun Chương trình mục tiêu Quốc gia về Y tế học đường đợt I năm 2015

Từ 7h30 ngày 24/4/2015, cán bộ Y tế của các trạm y tế xã, phường đã đến các trường tiểu học và mầm non, phối hợp cùng nhân viên Y tế trường học cho học sinh uống thuốc tẩy giun, để đảm an toàn cho công tác tẩy giun, các nhà trường  đã lập sanh sách học sinh có ngày tháng năm sinh cụ thể. Đối với mầm non, trẻ phải đủ 24 tháng tuổi mới được uống thuốc tẩy giun và thuốc phải được nghiền nhỏ trước khi uống. Không  cho uống thuốc tẩy giun đối với những học sinh mới tẩy giun được 01 tháng, hoặc đang sốt, tiêu chảy, có tiền sử dị ứng với các thành phẩm của thuốc tẩy giun.

Để công tác tẩy giun tại các trường học đạt kết quả, Phòng GD&ĐT thị xã đã cử cán bộ phụ trách công tác Y tế trường học xuống các nhà trường, phối hợp với cán bộ của Trung tâm y tế thị xã Bắc Kạn theo dõi và giám sát công tác tẩy giun tại các trường mầm non và tiểu học.

Cho học sinh uống thuốc tẩy giun tại trường mầm non Huyền Tụng

Việc triển khai uống thuốc tẩy giun chương trình mục tiêu Quốc gia về Y tề học đường đợt I năm 2015 tại 02 trường mầm non và 10 trường tiểu học thị xã Bắc Kạn đảm bảo an toàn, không có trường hợp học sinh bị tác dụng phụ của thuốc tẩy giun.