Hội Chữ thập đỏ thành phố Bắc Kạn: Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2019

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt những chuyên đề như: quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác CTĐ trong giai đoạn hiện nay; Điều lệ và luật hoạt động của Hội CTĐ Việt Nam; 7 nguyên tắc cơ bản của phong trào CTĐ – Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế; Các kỹ năng cơ bản về công tác tuyên truyền, công tác xã hội và công tác thanh thiếu niên CTĐ.

Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức các kỹ năng hoạt động về công tác xã hội cho cán bộ Hội cơ sở, từ đó triển khai các hoạt động của Hội hiệu quả, chất lượng , góp phần cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế – xã hội.