Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức thăm nắm tình hình công nhân lao động trong các CĐCS doanh nghiệp trực thuộc

Sau khi thăm nắm tại 04/18 công đoàn đó là: công đoàn CTCP Thành Đạt, công đoàn CTCP Chợ Bắc Kạn, công đoàn Chi nhánh công ty TNHH TMDV xe máy Thái Nguyên, công đoàn CT TNHH MTV TM&DL Anh Thư Bắc Kạn.

Cơ bản các doanh nghiệp cơ bản thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách liên quan đến người lao động như: tiền lương, tiền làm thêm giờ, ăn ca, đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ; ký và thực hiện thỏa ước lao động tập thể có những điều khoản có lợi hơn cho người lao động; công tác an toàn vệ sinh lao động được quan tâm chú trọng. Công đoàn phối hợp với Ban Giám đốc tổ chức Hội nghị người lao động theo đúng quy định; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên. Tuy nhiên, việc trao đổi hay đối thoại tại nơi làm việc chưa được quan tâm, thực hiện thường xuyên theo quy định.  

Hoạt động này kết thúc vào ngày 08/5/2019