Hội Cựu chiến binh thành phố Bắc Kạn tập huấn công tác Hội năm 2023

Sáng ngày 12/5, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Bắc Kạn tổ chức tập huấn công tác Hội năm 2023.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, hơn 100 đại biểu là các đồng chí trong Ban chấp hành, chi hội trưởng các cơ sở được lãnh đạo Hội CCB thành phố thông qua toàn văn thư kêu gọi của Tỉnh hội về ủng hộ xoá nhà dột nát cho hội viên khó khăn về nhà ở; quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh, thành phố khoá VII, nhiệm kỳ 2022- 2027; hướng dẫn các mẫu sổ, sách của cơ sở hội; xem Video thực hiện nghi lễ, thủ tục phủ quân kỳ khi hội viên CCB từ trần.

Được nghe báo cáo viên của Trung tâm Y tế thành phố truyền đạt các nội dung về: Thực trạng của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; nguyên nhân và hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; các giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

Thông qua lớp tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ Hội CCB cơ sở củng cố nghiệp vụ để nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội, góp phần xây dựng Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Đặng Tuyết