Hội Cựu chiến binh thành phố triển khai nhiệm vụ năm 2021

Sáng ngày 28/12, tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Hội cựu chiến binh thành phố Bắc Kạn tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Toàn cảnh hội nghị

Trong năm 2020, các cấp Hội cựu chiến binh thành phố đã tổ chức học tập quán triệt các Nghị quyết của Đảng tới cán bộ và hội viên; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quan tâm bồi dưỡng cán bộ, phát triển được 36/43 đồng chí hội viên mới, đạt 84% chỉ tiêu, nâng tổng số hội viên toàn thành phố lên 2.125 hội viên.

Trong phong trào phát triển kinh tế giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống các Hội viên CCB đã tích cực tham gia các dự án phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị, phát huy nội lực, tăng thu nhập nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo làm giàu hợp pháp; đến nay thành phố có 02 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và 45 trang trại, gia trại, hợp tác xã, tổ hợp tác do hội viên CCB làm chủ hoạt động có hiệu quả…

Năm 2020, tổng quỹ Hội có trên 1.871 triệu đồng, đạt bình quân 837.000đ/ Hội viên; Hội đã tạo điều kiện cho hội viên vay với lãi suất thấp hoặc không lãi để phát triển kinh tế hộ gia đình. Tổng số tổ tiết kiệm vay vốn do CCB quản lý là 28 tổ, có 640 hộ vay, tổng số dư nợ 26.429.205.000,0 đồng..

Tại hội nghị, các hội viên đã cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến, trong đó tập trung đổi mới hoạt động của các cấp hội để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2021, trong tổng số 15 chỉ tiêu Hội cựu chiến binh thành phố Bắc Kạn phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu chính gồm: phát triển 40 hội viên mới; 100% hội viên  là đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng; có trên 90% cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh; 98% HV đạt tiêu chuẩn “ Hội viên viên gương mẫu”; 95% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, phấn đấu tăng quỹ hội đạt 880.000đ/HV; 90% cán bộ, hội viên được học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; gương mẫu đi đầu trong phong trào “ Xây dựng nông thôn mới”, tích cực tham gia chương trình xây dựng nếp sống văn hóa- văn minh đô thị; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố…

 

Trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, Hội CCB đã khen thưởng cho 18 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong  năm 2020; Các chi hội thực hiện ký cam kết thi đua năm 2021./.