Hội cựu Thanh niên xung phong Thành phố Bắc Kạn tổng kết công tác năm 2017.

Hiện nay, toàn thành phố có 338 hội viên tham gia sinh hoạt ở 24 chi hội. Năm 2017, các cấp Hội đã triển khai hiệu quả công tác Hội và các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Hội thường xuyên rà soát thống kê số liệu về thực hiện chế độ chính sách đối với TNXP trên địa bàn thành phố. Tiếp nhận hồ sơ của các cựu thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương. Vận động xây dựng quỹ” Vì nghĩa tình đồng đội “, đến nay 8/8 xã phường có quỹ Nghĩa tình đồng đội với tổng số tiền là 137.000.000đ.  Thăm hỏi, tặng quà gia đình thân nhân liệt sỹ nhân ngày TBLS với số tiền trên 10 triệu đồng.Vận động ủng hộ 01 hội viên bị ảnh hưởng do thiên tai với số tiền trên 3 triệu đồng. Với những kết quả đạt được trong năm 2017, Hội cựu Thanh niên xung phong thành phố đã được Trung ương Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam tặng bằng khen. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất xắc trong công tác hoạt động Hội đã được nhận giấy khen của Tỉnh hội và Thành hội.