Hội đồng nhân dân thành phố giám sát thực hiện các công trình, dự án xây dựng cơ bản

Sáng ngày 15/3, Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn giám sát đối với UBND việc thực hiện các công trình, dự án xây dựng cơ bản do HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư từ năm 2021 đến hết năm 2022. Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì. Dự có lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, đại diện một số phòng, ban.

Đồng chí Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì buổi giám sát.

Từ năm 2021 đến hết năm 2022, thành phố có 25 công trình do HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư gồm: Lắp đặt khung trang trí bằng đèn LED tại đường Thái Nguyên, Trường Chinh, đường Chiến thắng Phủ Thông; xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố; cải tạo, sửa chữa, nâng cấp một số trường học, đường giao thông…

Trong thời gian qua, thành phố đã chú trọng huy động mọi nguồn lực để tập trung đầu tư xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ. Do đó, nhiều dự án được triển khai thực hiện, nhiều công trình cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới đã góp phần chỉnh trang, thay đổi diện mạo đô thị theo hướng khang trang, sạch đẹp. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo công tác quản lý, thực hiện tốt các quy định về đầu tư xây dựng cơ bản; đảm bảo đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên xây dựng các dự án cấp thiết, phù hợp. Ngoài ra, thành phố chú trọng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các công trình, dự án, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo yêu cầu đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Nguồn vốn được bố trí cho một số công trình chưa đảm bảo với tiến độ thực hiện; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn phức tạp, liên quan đến nhiều đơn vị, địa phương, một bộ phận nhỏ người dân chưa thực sự chấp hành tốt chủ trương, chính sách và pháp luật trong công tác quản lý đất đai, bồi thường GPMB…

Tại cuộc họp, thành viên đoàn giám sát cùng lãnh đạo UBND thành phố, Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị, Ban Quản lý dự án & đầu tư xây dựng thành phố đã trao đổi, thảo luận, làm rõ thêm một số nội dung của báo cáo.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị: UBND thành phố chỉ đạo chỉnh sửa báo cáo cần chi tiết, cụ thể; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình trọng điểm: Dự án đường vào Hồ Nặm Cắt; sân vận động, Cụm công nghiệp Phiêng My, phường Huyền Tụng./.

Đặng Tuyết