Hội đồng TĐKT thị xã xét thi đua khen thưởng đối với ngành GD&ĐT thị xã năm học 2013 -2014

Dưới sự điều hành của đồng chí Lèng Văn Chiến – Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch HĐTĐKT, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, góp ý để bình xét các danh hiệu thi đua trong năm học, gồm: lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở, tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc; đề nghị khen thưởng các cấp cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học. Các thành viên tập trung thảo luận dân chủ, đánh giá những thành tích, đóng góp cũng như những hạn chế, khuyết điểm của từng cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng. Các thành viên Hội đồng tiến hành bỏ phiếu kín cho danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, làm cơ sở đề xuất các hình thức khen thưởng.

Hội đồng đã tiến hành xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2013- 2014. Kết quả có 380 LĐTT; 80 CSTĐCS; 23 tập thể LĐTT, trong đó 08 tập thể đạt TTLĐXS. HĐTĐKT đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 07 cá nhân; 01 tập thể ; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen  cho 04 tập thể, 01 cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2013-2014.

Với những kết quả đã đạt được trong năm học 2013-2014, sẽ là tiền đề quan trọng để cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành GD-ĐT thị xã phấn đấu trong năm học 2014-2015.