Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Bắc Kạn, họp xét thi đua khen thưởng năm 2015

Hội đồng đã nghe cơ quan thường trực thi đua (phòng Nội vụ) thông qua các quy định và tiêu chuẩn khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Sau 01 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm HĐTĐKT thành phố nhất trí đề nghị Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen cho    42 tập thể và  42  cá nhân thuộc các thôn, tổ dân phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 09 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-CP; 09 tập thể,  16 cá nhân coa thành tích xuất sắc trong công tác Quân sự – quốc phòng địa phương; 20 thôn tổ đạt tiêu chí “Thôn tổ văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” 06 năm liên tục trở lên và 16 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu; 22 tập thể , 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội đồng và phối hợp hoạt động của HĐND thành phố; 04 đơn vị dẫn đầu khối thi đua năm  2015.

       Hội đồng nhất trí đề nghị công nhận danh hiệu LĐTT cho 245 cá nhân; 35 CSTĐCS; 36 tập thể LĐTT; đề nghị UBND tỉnh xét công nhận CSTĐ cấp tỉnh cho 03 cá nhân; 11 tập thể LĐXS; tặng Bằng khen cho 09 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2014-2015.