Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Bắc Kạn tỏ chức Hội nghị giao chỉ tiêu tuyển quân, động viên và triển khai kế hoạch tổ chức lễ giao nhận quân năm 2016

Chiều ngày 25/01/2016, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu tuyển quân, động viên và triển khai kế hoạch tổ chức lễ giao nhận quân năm 2016. Đồng chí Đinh Quang Tuyên – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng NVQS thành phố chủ trì Hội nghị cùng các đồng chí thành viên HĐNVQS thành phố, Chủ tịch HĐNV quân sự 8 xã, phường và các cơ quan liên quan.

Hội nghị đã nghe Ban chỉ huy quân sự thành phố (cơ quan thường trực HĐNVQS thành phố) thông qua Quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ của thành phố năm 2016 là 67 công dân (trong đó chính thức = 62 công dân; dự phòng = 05 công dân) cụ thể: Phường Đức Xuân tổng số 04 công dân (chính thức 03; dự phòng 01 công dân); phường Sông Cầu 09 công dân (chính thức 09); phường Phùng Chí Kiên 06 công dân (chính thức 06); Phường Nguyễn Thị Minh Khai 05 công dân (chính thức 05); phường Huyền Tụng 15 công dân (chính thức 13; dự phòng 02; dự phòng tại phường 01; dự phòng cấp thành phố 01); phường Xuất Hóa 06 (chính thức 06); xã Nông Thượng 14 công dân (chính thức 12; dự phòng 02; dự phòng tại xã 01; dự phòng cấp thành phố 01); xã Dương Quang 08 công dân (chính thức 08).

Đồng thời, Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2016. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố – Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố đề nghị các thành viên trong Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố, UBND các xã phường và các ban, ngành, đoàn thể có  liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công tổ chức thực hiện chu đáo, bảo đảm cho buổi Lễ giao, nhận quân đạt kết quả tốt.