Hội Khuyến học thành phố Bắc Kạn tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017

Trong 6 tháng đầu năm, Hội khuyến học thành phố đã tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Có hơn 8.660 gia đình đăng ký “Gia đình học tập”; 10 Dòng họ đăng ký “Dòng họ học tập”; 126 thôn, bản, tổ dân phố đăng ký “Cộng đồng học tập” và 25 đơn vị đăng ký “Đơn vị học tập”. Các cấp Hội đã thường xuyên tuyên truyền, vận động các cơ quan, phòng ban, doanh nghiệp đoàn thể cũng như các cá nhân, nhà hảo tâm để xây dựng phát triển quỹ Khuyến học hỗ trợ hiệu quả cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của thành phố. Tính đến thời điểm 30/6/2017, Hội Khuyến học thành phố tổ chức tiếp nhận sự ủng hộ của 50 đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn, số quỹ thu được trên 30 triệu đồng. Số quỹ Hội Khuyến học xã, phường thu được gần 35 triệu đồng; Chi hội Khuyến học xã, phường thu được trên 124 triệu đồng. Từ nguồn quỹ thu được, Thành hội và cơ sở đã tổ chức động viên khen thưởng cho 218 giáo viên; 520 học sinh giỏi các cấp, học sinh tiên tiến, học sinh nghèo vượt khó với số tiền 61 triệu 600 nghìn đồng. Công tác bồi dưỡng cán bộ cơ sở cũng được Hội Khuyến học thành phố thường xuyên quan tâm, từ đó  tạo phong trào thi đua rộng khắp, phát huy truyền thống hiếu học.

Trong 6 tháng cuối năm 2017, Hội Khuyến học thành phố Bắc Kạn tiếp tục tục thực hiện các nội dung Đề án Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Tiếp tục xây dựng tổ chức Hội, phát triển hội viên, dòng họ học tập trong các xã, phường. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương tích cực thực hiện các nội dung trong tiêu chí “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”. Tổ chức khen thưởngcho học sinh thi đỗ đại học đạt điểm cao năm 2017 và cấp học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp năm học mới 2017- 2018. Tiếp tục vận động và tiếp nhận sự ủng hộ Quỹ Khuyến học năm 2017. Tổ chức tốt các phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác, với nội dung: Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, thiết thực chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Khuyến học thành phố Bắc Kạn (23/9/2002- 23/9/2017).