Hội Khuyến học thành phố gặp mặt tọa đàm kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển

Với nhiệm vụ trọng tâm: “Khuyến học, khuyến tài  đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập của địa phương”. Đến nay, Hội khuyến học thành phố đã thành lập được 127 Chi hội các thôn, tổ dân phố, 29 chi hội các trường học, cơ quan với gần 10 nghìn hội viên. Hội tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho hơn 1.000 lượt cán bộ Hội cơ sở. Trung tâm học tập cộng đồng tại 08 xã, phường mở được 2.147 lớp bồi dưỡng về kiến thức khoa học trong sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thực hiện kế hoạch hóa gia đình…thu hút trên 91.400 lượt học viên tham gia. Triển khai kịp thời việc xây dựng các mô hình học tập: xây dựng Gia đình học tập, Dòng họ học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập. Năm 2016 có 7545 gia đình đạt gia đình học tập, đạt tỷ lệ 92,12%; cộng đồng học tập cấp thôn, tổ có 95/127 đạt tỷ lệ 74,8%, đơn vị học tâp có 23/23 đạt tỷ lệ 100%. Năm 2017, có trên 7.800gia đình đăng ký “Gia đình học tập”, 09 dòng họ đăng ký “Dòng họ học tập”, 108 thôn tổ đăng ký “Cộng đồng học tập”, 29 đơn vị đăng ký “Đơn vị học tập”.

Tổng số quỹ thu được toàn thành phố 15 năm đạt trên 3 tỷ đồng, trong đó quỹ khuyến học của thành phố đạt trên 400 triệu đồng. Hội đã khen thưởng trực tiếp cho hơn 4.000 lượt học sinh, giáo viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi về văn hóa và năng khiếu cấp thành phố, cấp tỉnh, Quốc gia và học sinh vượt khó học tập tốt trong các năm học; khen thưởng cho hàng trăm học sinh thi đỗ Đại học đạt điểm thi cao, cấp Học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” cho 28 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học tốt, mỗi suất 500.000đ, khen thưởng hơn 2.000 lượt tập thể, cá nhân, gia đình, có thành tích xuất sắc trong công tác Khuyến học khuyến tài tại các cơ sở.