Tập huấn phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Tại hội nghị, các học viên tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã được nghe phổ biến các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến các quy định, tiêu chí, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận các danh hiệu văn hóa. Cũng tại hội nghị BCĐ phong trào thành phố đã cùng thảo luận, trao đổi nhằm tháo gỡ những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trong giai đoạn hiện nay như: khó khăn trong công tác bình xét, chấm điểm các danh hiệu gia đình văn hóa, thôn văn hóa, tổ dân phố văn hóa; khó khăn về kinh phí hoạt động cùng với sự phối hợp chưa chặt chẽ giữa các bộ phận giúp việc của BCĐ xã, phường gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tổ chức thực hiện phong trào tại các địa phương.

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng đời sống văn hóa trong giai đoạn mới và những kiến thức cơ bản trong nghiệp vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” cho Ban Chỉ đạo xã, phường, lãnh đạo các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Bắc Kạn./.