Hội LHPN Sông Cầu ra mắt mô hình “Gia đình phát triển bền vững”

Đây chi hội phụ nữ đầu tiên của Hội LHPN phường Sông Cầu triển khai mô hình “Gia đình Phát triển bền vững”. Mô hình có 14 gia đình tại tổ 17, phường Sông Cầu đăng ký thực hiện.  Chị Nguyễn Thị Vân – Chi Hội trưởng phụ nữ tổ 17, phường Sông Cầu , thành phố Bắc Kạn nói Khi tham gia mô hình này, không kể gia đình giàu hay nghèo, gia đình không có hay không có mẹ đều hướng tới hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Vì vậy các gia đình có điều kiện chia sẻ kinh nghiệmphát triển kinh tế hộ gia đình, chăm sóc bà mẹ và trẻ em, bình đẳng giới, cách ứng xử giữa các thành viên trong gia đình. Việc phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội, …

Ngoài ra mắt mô hình này, Hội viên phụ nữ chi hội 17, phường Sông Cầu còn tham gia tọa đàm, tham gia các ca khúc ca ngợi người phụ nữ Việt Nam.