LĐLĐ thành phố Bắc Kạn đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Hiện toàn thành phố có trên 1.530 CNVCLĐ đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp ở các thành phần kinh tế, trong đó có gần 1.498 công đoàn viên sinh hoạt tại 65 công đoàn cơ sở.Với mục tiêu chung là nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Thi đua lao động giỏi, công tác tốt, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, xây dựng các công trình, sản phẩm, các đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị kinh tế cao…Để phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ đạt hiệu quả cao, hàng năm, LĐLĐ thành phố đều tổ chức ký kết giao ước thi đua 100% giữa các công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, đồng thời phát động sâu rộng trong CNVCLĐ các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước – đảm việc nhà”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, phong trào “Xanh – sạch – đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, xây dựng cơ quan văn hóa, cơ quan an toàn về an ninh trật tự, cơ quan văn hóa giao thông, thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Qua phát động, toàn thành phố có trên 3.500 CNVCLĐ đăng ký tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Từng đợt thi đua, các cấp Công đoàn thành phố  đều tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm và biểu dương khen thưởng những cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc. Trong 5 năm đã có 05 công trình chào mừng với tổng trị giá 25 tỷ đồng. Tổng kết phong trào thi đua có hơn 700 lượt cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ các cấp, hơn 2.800 lượt CNVCLĐ đạt danh hiệu LĐTT, 336 lượt tập thể đạt danh hiệu tập thể LĐTT; 128 lượt tập thể đạt danh hiệu tập thể LĐXS; 04 tập thể và 08 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 03 tập thể và 06 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Từ phong trào thi đua CNVCLĐ đã có ý thức trong việc thực hành tiết kiệm thông qua các việc làm cụ thể như: sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc, chi phí hành chính, vật tư văn phòng phẩm, tiết kiệm nước, điện thoại….đồng thời đoàn viên, CNVCLĐ luôn tích cực đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.

Ngoài ra, phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng được các cấp, các ngành quan tâm. Từ năm 2012 đến nay, có hơn 430 đoàn viên tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ chính trị, quản lý nhà nước…., vì vậy qua từng năm trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ chính trị của CNVCLĐ ngày một tăng đáp ứng được yêu cầu đổi mới đất nước.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn luôn chủ động phối hợp triển khai các văn bản pháp luật về ATVSLĐ – PCCN, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện luật pháp, chính sách, chế độ BHLĐ, các biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; các hoạt động tuyên truyền, huấn luyện pháp luật về BHLĐ, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, thăm hỏi tặng quà cho CNVCLĐ… được duy trì. Đội ngũ an toàn vệ sinh viên trong các doanh nghiệp thường xuyên được kiện toàn và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn kỹ thuật bảo hộ lao động, thực hành tốt nhiệm vụ phòng chống cháy nổ, vì vậy trong nhiệm kỳ qua không có tai nạn lao động và cháy nổ xảy ra.

Những kết quả từ các phong trào thi đua yêu nước đã khơi dậy ý thức trách nhiệm và tinh thần lao động hăng say, sáng tạo của CNVCLĐ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp đã đề ra./.