Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ tư

Ngày 08/4, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ tư (mở rộng) để kiểm điểm công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021; thống nhất thông qua các Nghị quyết thực hiện chương trình trọng tâm Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2020 -2025 đề ra. Đồng chí Cù Ngọc Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã báo cáo kiểm điểm công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II; dự thảo Nghị quyết về huy động các nguồn lực, thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị phát triển thành phố Bắc Kạn cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại II vào năm 2025; dự thảo Nghị quyết về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 và dự thảo báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ năm 2021, trong quý I, cấp ủy, chính quyền thành phố đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ phát triển ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 860 tỷ đồng, bằng 26,46% NQ; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 74.146 triệu đồng; thu ngân sách đạt 26,888 tỷ đồng, bằng 17% NQ… lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường được tăng cường; sản xuất nông – lâm nghiệp được chú trọng; công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội và phòng chống dịch Covid-19 được quan tâm chỉ đạo. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững và ổn định. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được tăng cường. Các cấp ủy tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; tập trung chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đúng kế hoạch.

Tuy nhiên, công tác quản lý đô thị, đất đai có mặt còn hạn chế; nhiệm vụ cải cách hành chính ở một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm thường xuyên; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở một số nơi còn hạn chế.

Qua thảo luận, đại biểu cơ bản nhất trí với văn bản trình tại Hội nghị, tuy nhiên một số đại biểu tham gia ý kiến làm rõ một số chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển thành phố giai đoạn 2021 – 2025 đảm bảo phù hợp với thực tế và bổ sung nhiệm vụ công tác quý II/2021…

Kết luận hội nghị, đồng chí Cù Ngọc Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ và sự cố gắng của các địa phương, đơn vị trong quý I năm 2021. Đồng thời Bí thư Thành ủy đề nghị, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo chuẩn bị tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đúng kế hoạch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, chuẩn bị tốt mọi điều kiện, bảo đảm an toàn về an ninh trật tự,…góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo đúng luật. Chú trọng phát triển kinh tế – xã hội, duy trì thực hiện tốt lĩnh vực văn hóa xã hội. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị công tác diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2021. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng; tăng cường đối thoại, tiếp công dân và giải quyết đơn thư. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm thực hiện tốt công tác phát triển Đảng./.

CTV – Hà Ngà