Công văn số 366 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tuyên truyền về Giải vô địch Đẩy gậy, Giải vô địch Kéo co toàn quốc năm 2021

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 366 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tuyên truyền về Giải vô địch Đẩy gậy, Giải vô địch Kéo co toàn quốc năm 2021

Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn