Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Kạn

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận những vấn đề trọng tâm như: Kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công đoàn 6 tháng cuối năm 2017, biểu quyết thông qua một số nội dung về Đề án nhân sự Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố khóa V, và dự thảo kế hoạch phân bổ đại biểu dự Đại hội V Công đoàn thành phố, nhiệm kỳ 2017-2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, với chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên” các Cấp công đoàn đã chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu công tác công đoàn, đặc biệt là vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). LĐLĐ thành phố đã trao 19 xuất quà với tổng số tiền 8.500.000đ cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; Vận động cán bộ, CNVCLĐ, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia lao động và ủng hộ 1 ngày lương xây dựng nông thôn mới tại Xã Nông Thượng với số tiền gần 300 triệu đồng. Các tổ tư vấn pháp luật của LĐLĐ thành phố đã giải đáp, tư vấn cho 176 lượt đoàn viên, CNVCLĐ, tổ chức Hội nghị  tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội và kiến thức chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho 70 cán bộ công  đoàn, CNLĐ trong các CĐCS trực thuộc; tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại 07 CĐCS; tham gia cùng các ngành chức năng liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, các chế độ chính sách đối với người lao động tại 04 đơn vị doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động được thực hiện tốt, 90% công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện chính trị trọng đại của địa phương. Các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động xã hội, từ thiện do công đoàn tổ chức, phát động đã tác động trực tiếp đến chất lượng công tác, sản xuất, kinh doanh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội của địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thị Kim Quỳnh – Thành ủy viên- Chủ tịch LĐLĐ thành phố – đánh giá cao kết quả mà các cấp Công đoàn trên địa bàn thành phố đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đã giải đáp các ý kiến của các đại biểu tham gia thảo luận đồng thời tiếp thu ý kiến tiếp tục chỉnh sửa các văn bản dự thảo; chuẩn bị nhân sự đại hội, tiếp tục tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên thành lập CĐCS, đôn đốc thu kinh phí công đoàn theo kế hoạch đề ra./.