Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn lần thứ 58

(backancity.gov.vn)- Chiều ngày 28/11, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn tổ chức hội nghị lần thứ 58. Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì.

Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì phiên họp BTV Thành ủy lần thứ 58

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất một số nội dung về công tác phát triển Đảng, công tác tổ chức cán bộ và kiện toàn cấp ủy cơ sở; xin ý kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021- 2026; thông qua dự thảo nội dung, thời gian, thành phần Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020 – 2025; dự thảo báo cáo công tác năm 2023, nhiệm vụ năm 2024; dự thảo báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, BTV Thành ủy từ Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 14 đến nay; cho ý kiến các nội dung của UBND thành phố về: Dự toán ngân sách năm 2024 của thành phố; kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2024 (nguồn ngân sách địa phương điều hành); kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 (điều chỉnh, bổ sung); đánh giá kết quả công tác tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2023./.

Đặng Tuyết