Hội nghị tập huấn triển khai Trường học kết nối và quản lý dữ liệu trường học

Ban tổ chức lớp học đã thiết lập sẵn một số tài khoản để thực hành thử nghiệm, giúp các học viên hình dung rõ nét về mạng giáo dục “Trường học kết nối” và hệ thống quản lý dữ liệu trường tiểu học, học viên đã thiết lập được tài khoản tập thể, cá nhân cho đơn vị, thao tác được các phần như quản lý nhân sự, học sinh, lớp học, báo cáo, tập huấn gửi thông tin, trao đổi, chia sẻ bài dạy sinh hoạt chuyên môn trên mạng giáo dục.

Qua buổi tập huấn giúp cho cán bộ quản lý và giáo viên nắm vững thao tác triển khai cho giáo viên cấp trường trong thời gian tới nhằm nâng cao công tác quản lý và giảng dạy tạo một môi trường mới để sinh hoạt chuyên môn, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp.