Thành phố Bắc Kạn tổng kết công tác phổ cấp giáo dục mần non cho trẻ 05 tuổi giai đoạn 2010 -2015

Sau 5 năm thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi, quy mô trường lớp mầm non duy trì, phát triển ổn định. Tính đến tháng 8 năm 2015, toàn thành phố có 8/8 xã, phường có trường mầm non công lập với 08 trường chính và  06 điểm trường. trong đó đảm bảo mỗi lớp mẫu giáo 05 tuổi có một phòng học, 01 thiết bị dạy học tối thiểu theo Thông tư số 02/2010/ TT- BGDDT đạt 100%. Số trường đủ điều kiện đạt chuẩn PC tăng 8 trường; Trong tổng số 103 lớp với trên 3.000 trẻ, so với năm học 2010 – 2011 tăng 18 nhóm, lớp với 422 trẻ. Công tác huy động trẻ 05 tuổi đến trường đạt tỷ lệ 100%. Đơn vị đã thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với trẻ, đặc biệt là trẻ mẫu giáo 05 tuổi. Trẻ em thuộc diện được hưởng chế độ chính sách của nhà nước đạt 100% với số tiền trên 2.555,89 triệu đồng. từ năm 2011 đến nay, Thành phố Bắc Kạn đã tuyển dụng 114 giáo viên mầm non, 08 nhân viên y tế. Ngoài ra , các cơ sở giáo dục mầm non còn hợp đồng nhân viên nấu ăn, bảo vệ để đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ tại đơn vị. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đều được tạo điều kiện tham gia học tập nâng cao trình độ, tay nghề, tham gia các lớp tập huấn các cấp tổ chức. Hiện nay, tỷ lệ trẻ thấp còi giảm xuống còn 4,95%. Trong 05 năm, tổng kinh phí đầu tư cho mầm non trên 71 tỷ đồng. kết quả 8/8 xã phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 05 tuổi, thành phố Bắc Kạn tiếp tục đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 05 tuổi.

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo PCGD-XMC thành phố Bắc Kạn tiếp tục chỉ đạo xã phường triển khai các giải pháp, làm tốt công tác tuyên truyền, huy động các ban ngành, đoàn thể và nhân dân. Ngành Giáo dục & Đào tạo thành phố Bắc Kạn tiếp tục làm tốt công tác tham mưu chính quyền địa phương đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học và chăm sóc trẻ bậc học mầm non.

Nhân dịp này,  có 02 tập thể và 13 cá nhân được UBND thành phố Bắc Kạn tặng giấy khen.