Hội nghị tổng kết công tác PCGDTHĐĐT, PCGDTHCS, sơ kết công tác PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2013

Trong năm học 2012 – 2013 thị xã Bắc Kạn có 23 trường học với 269 lớp học: 7.894 học sinh, trong đó Mầm non: 08 trường với 103 nhóm (lớp), Tiểu học 10 trường với 114 lớp, THCS 05 trường với 52 lớp. Số trường đạt chuẩn quốc gia: 08 trường( 01 trường Mầm non, 05 trường Tiểu học, 02 trường THCS) chiếm tỷ lệ 34,78%. Chất lượng giáo dục toàn diện của các nhà trường được giữ vững và từng bước nâng cao, các chỉ tiêu phấn đấu cơ bản đạt và vượt mức so với kế hoạch. Trong năm học 2012 – 2013, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%.

Nhìn chung, trong năm 2013, công tác PCGD thị xã Bắc Kạn đã đạt được kết quả tốt, ngành Giáo dục & Đào tạo đã phát huy vai trò là cơ quan thường trực, nòng cốt trong việc thực hiện các mục tiêu PCGD, chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học theo Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, tiếp tục nâng cao chất lượng  giáo dục toàn diện.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đào Thị Mai Sen – Phó GĐ Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh đã biểu dương về công tác PCGD thị xã Bắc Kạn năm 2013 và đề nghị Ban Chỉ đạo công tác PCGD tiếp tục phát huy những mặt đã đạt được.

Tiếp theo, đồng chí Đoàn Quang Tài – Phó Bí thư TT Thị Ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã đưa ra một số ý kiến phát biểu và những mặt còn tồn tại để Ban Chỉ đạo PCGD thị xã khắc phục, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm tiếp theo.

Tại Hội nghị đã khen thưởng cho 16 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCGD thị xã Bắc Kạn năm 2013.

Phương hướng nhiệm vụ năm 2014 là tiếp tục đổi mới công tác giáo dục, phương thức dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, quan tâm xây dựng Kế hoạch “Xây dựng xã hội học tập” giai đoạn 2012 – 2020, góp phần  nâng cao chất lượng PCGD.