Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Tuyên giáo quý II

 Sáng ngày 05/4/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác Tuyên giáo quý I, triển khai nhiệm vụ quý II-2022 và những nội dung quan trọng khác. Đồng chí Trần Thị Lộc- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí: Hoàng Thu Trang- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Dự tại điểm cầu thành phố Bắc Kạn có đồng chí Triệu Thị Thu Hoài- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, UB.MTTQ, các hội, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị thành phố; Đảng ủy, UBND 8 xã, phường.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu thành phố Bắc Kạn

          Tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Lộc quán triệt việc triển khai thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm” và Kế hoạch thực hiện nội dung phối hợp năm 2022.

Theo đó, Quy chế phối hợp nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm. Góp phần ổn định tư tưởng, cổ vũ, động viên các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo.

Thay mặt các đơn vị thực hiện Quy chế phối hợp theo Quyết định số 238; Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với HĐND và UBND tỉnh năm 2022; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn tỉnh thời gian qua…

Trong quý I-2022, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng bằng hình thức trực tuyến; công tác nắm, phản ánh tư tưởng, dư luận xã hội và đấu tranh chống thông tin xấu, độc, sai trái, thù địch được thực hiện có hiệu quả; việc định hướng tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; hoạt động văn hóa – văn nghệ diễn ra đúng định hướng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân; công tác lý luận chính trị, nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống được quan tâm chỉ đạo; công tác khoa giáo được triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Các huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc đã xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra trong các thông báo kết luận kiểm tra công tác tuyên giáo năm 2021 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, tham gia ý kiến làm rõ một số nội dung trong báo cáo công tác Tuyên giáo quý I và thống nhất thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý II, đó là: Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại, chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc, công tác phòng, chống dịch Covid-19…Thường xuyên kiện toàn, theo dõi, duy trì hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm”./.

                                                    Đặng Tuyết