Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 3/2021

Sáng ngày 11/3, (tại Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Báo cáo viên Trung ương tháng 3/2021 với 1.047 điểm cầu từ Trung ương đến địa phương có tổng số 3.266 đại biểu tham gia. Trong đó 03 điểm cầu Trung ương là tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Đồng chí Phan Xuân Thủy – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì.

Dự tại điểm cầu thành phố Bắc Kạn, có đồng chí Triệu Thị Thu Hoài- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy; lãnh đạo các phòng, ban; đội ngũ báo cáo viên thành phố.

Tại điểm cầu thành phố Bắc Kạn

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trường Sơn – Thứ Trưởng Bộ y tế thông tin chuyên đề “Công tác phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai chủ trương của Bộ Chính trị; Nghị quyết 21/ NQ –CP ngày 26 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid -19”. Trong chuyên đề này, các đại biểu được cập nhật thêm thông tin về diễn biến tình hình dịch bệnh Covid -19 trên thế giới; Khu vực Đông Nam Á và tại Việt Nam. Nhấn mạnh sự chủ động của Chính phủ, nỗ lực của Bộ y tế, các doanh nghiệp, địa phương, nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19; vai trò của công nghệ số khi nhiều ứng dụng đang phục vụ hiệu quả công tác phòng dịch Covid – 19; bài học kinh nghiệm trong phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ Trưởng Bộ thông tin và Truyền thông thông tin chuyên đề “Chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới”.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tập trung vào một số nội dung sau: Tuyên truyền về Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Tuyên truyền tốt Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19. Tuyên truyền chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những kết quả Đại hội XII đã đạt được; nhìn lại 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước; 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh…/.

Triệu Biển