Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho cán bộ Đoàn chủ chốt toàn quốc

Ngày 26/5/,Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ chủ chốt.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, tập thể lãnh đạo chủ chốt các đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn; cùng đông đảo cán bộ Đoàn chủ chốt ở 65 điểm cầu tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và hơn 3.600 điểm cầu cấp huyện, cơ sở.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường tầng 5, trụ sở hợp khối Thành ủy – HĐND – UBND thành phố  Bắc Kạn có đồng chí Trần Công Luân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Thành đoàn cùng tập thể Ban Chấp hành, cán bộ chuyên trách Thành đoàn, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu thành phố Bắc Kạn

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận T.Ư báo cáo chuyên đề “Những vấn đề cốt lõi trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có liên quan trực tiếp đến Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam”; nghe đồng chí Bùi Quang Huy, báo cáo chuyên đề “Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Trung ương Đoàn  xác định năm 2021 sẽ tổ chức “Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và hành động của tuổi trẻ”, đồng thời kiểm tra công tác quán triệt, triển khai, nghiên cứu, học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội của các cấp bộ Đoàn trên phạm vi cả nước.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Thành đoàn đã bố trí chỗ ngồi đảm bảo khoảng cách giữa các đại biểu, giám sát y tế, đo thân nhiệt, nước sát khuẩn và thực hiện đeo khẩu trang trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị. Sau hội nghị trực tuyến này, các cấp bộ đoàn sẽ tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết tới đoàn viên thanh niên cơ sở. Bám sát nội dung Chương trình hành động của Trung ương Đoàn cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. /.

 Kiều Oanh – VP Khối MTTQ và các đoàn thể thành phố

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên