Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ

(backancity.gov.vn)- Chiều 12/7, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì.

Tham dự tại điểm cầu thành phố Bắc Kạn có đồng chí Nguyễn Thị Huế, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo về chuyển đổi số thành phố; Tổ công tác tham mưu giúp việc chuyển đổi số; Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã, phường.

Đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ tại điểm cầu thành phố Bắc Kạn

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Chuyển đổi số là việc làm mới, khó, nhạy cảm, đòi hỏi nhiều trí tuệ, nguồn lực, thời gian… Với quan điểm triển khai chuyển đổi số để phục vụ con người, lấy con người là trung tâm, mục tiêu, chủ thể xuyên suốt, việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ đã được tiến hành bài bản, tích cực. Đến nay, nước ta đã nhanh chóng xây dựng được cơ sở dữ liệu dân cư, đi sau nhưng về trước nhiều nước trên thế giới.

Cơ sở dữ liệu về dân cư có ý nghĩa rất quan trọng, là điều kiện cốt lõi để triển khai chuyển đổi số, cải cách TTHC, nâng cao cạnh tranh thu hút đầu tư… Thủ tướng yêu cầu những vướng mắc về chủ trương, thể chế… cần Hội nghị đưa ra bàn, tháo gỡ. Qua đó tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của chuyển đổi số gắn với cải cách TTHC, giảm chi phí hành chính, chống tiêu cực, tham nhũng vặt. Nêu ra giải pháp để có bước tiến tốt hơn trong 6 tháng cuối năm 2023 và những năm tiếp theo…

Hội nghị nghe lãnh đạo các bộ, ngành trình bày báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm về những nội dung như: Mức độ chuyển đổi số năm 2022; hoạt động Cổng dịch vụ công; công tác chuyển đổi số; tình hình thực hiện Chương trình, Chiến lược quốc gia đến năm 2025; sơ kết thực hiện Đề án 06; phương hướng 6 tháng cuối năm 2023.

Bên cạnh đó, một số nội dung, nhiệm vụ còn chậm trễ triển khai như: Việc ban hành kế hoạch năm 2023; việc hoàn thiện, ban hành các định mức, đơn giá cho triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; việc ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên đề về dữ liệu để triển khai Năm Dữ liệu số quốc gia; việc tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc thường xuyên, liên tục. Việc đề xuất nội dung cập nhật kiến thức về chuyển đổi số trong các chương trình bồi dưỡng, đào tạo cho cán bộ, công chức, viên chức còn chậm…

Các bộ, ngành, địa phương đã tham luận về kinh nghiệm triển khai các nội dung phục vụ chuyển đổi số; nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện chuyển đổi số trong 6 tháng cuối năm 2023.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị: Những kết quả đạt được là rất tích cực, nhưng chúng ta chưa vội hài lòng. Cả hệ thống chính trị cần nỗ lực nhiều hơn để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt. Đặc biệt là việc phủ sóng điện thoại, đường truyền băng thông rộng. Công tác chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện còn “vênh” nhau do bảo thủ, chưa phối hợp chặt chẽ. Vấn đề tội phạm trên môi trường mạng gia tăng. Cần hiện đại hóa nhanh phát triển hạ tầng số; nâng cao ý thức, tạo động lực, cảm hứng cho cán bộ, doanh nghiệp và Nhân dân về sử dụng thành tựu của chuyển đổi số.

Thủ tướng đề nghị cần vượt qua rào cản, điểm nghẽn, bảo thủ để có tư duy đột phá, đổi mới sáng tạo trong chuyển đổi số, góp phần tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Nâng cao nhận thức, sử dụng nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó ưu tiên các nhiệm vụ như: Phát triển cơ sở dữ liệu; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến; phát triển hạ tầng số; đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin; cải cách, xây dựng thể chế, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện chuyển đổi số. Trong việc thực hiện Đề án 06 cần tiếp tục bám sát mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu “Đúng – Đủ – Sạch – Sống”./.

Đặng Tuyết