Hội Người cao tuổi thành phố Bắc Kạn sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

Trong 6 tháng đầu năm, Hội Người cao tuổi thành phố Bắc Kạn đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt hoạt động: Công tác chăm sóc và phát huy vai trò của Người cao tuổi từng bước đi vào nề nếp và được cộng đồng quan tâm; tổ chức hội Người cao tuổi các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn; Trong 06 tháng đầu năm Hội người cao tuổi cơ sở đã kết nạp được trên 46 hội viên mới, nâng tổng số hội viên  lên 4077 người. Công tác chăm sóc hội viên người cao tuổi được quan tâm, đầu xuân Mậu tuất có 412 cụ được chúc thọ với tổng số tiền trên 80 triệu đồng, các tổ chức hội đã thăm hỏi ốm đau 159 cụ với tổng số tiền gần 16 triệu đồng và có gần 200 cụ được khám sức khỏe định kỳ. Ngoài ra, Hội viên hội Người cao tuổi còn góp công, góp sức trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị và phong trào văn hoá ở cơ sở, tham gia phát triển kinh tế – xoá đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới… qua đó phát huy được vai trò của người cao tuổi trong đời sống xã hội.

Phát huy những mặt làm được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, 6 tháng cuối năm 2018, các cấp Hội người cao tuổi trong thành phố tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên về nghị quyết trung ương 4 gắn với chỉ thị 05 về Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo tức Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình thi đua yêu nước, các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại cộng đồng; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi.

Hội nghị đã tiến hành bầu kiện toàn chức danh Phó Trưởng Ban đại điện hội Người cao tuổi thành phố Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016-2021.