Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn: Tích cực chuẩn bị cho Đại hội VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 là sự kiện chính trị trọng đại của cán bộ, hội viên nông dân toàn thành phố. Hiện nay, Hội Nông dân thành phố đang tích cực triển khai chuẩn bị cho Đại hội diễn ra thuận lợi, đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng kế hoạch.

Đến nay, Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn cơ bản hoàn thành các nội dung về công tác chuẩn bị nhân sự, văn kiện Đại hội đảm bảo đúng trình tự các bước, quy trình tổ chức Đại hội, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới. Hiện nay, Hội Nông dân thành phố đang tập trung tuyên truyền về Đại hội đến hội viên, các tầng lớp Nhân dân và phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng.

Hội Nông dân phường Sông Cầu tổ chức thành công Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028

Trước đó, Hội Nông dân thành phố đã lựa chọn Hội Nông dân xã Nông Thượng là đơn vị điểm tổ chức Đại hội để rút kinh nghiệm và chỉ đạo Hội Nông dân các xã, phường tổ chức Đại hội thành công, đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Đại hội Hội Nông dân cơ sở thực hiện bầu nhân sự theo đúng phê duyệt của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố và Đảng ủy các xã, phường với số phiếu đảm bảo theo quy định./.

Hoàng Thạc