Hội Nông dânTP.Bắc Kạn giải ngân 240 triệu đồng triển khai Dự án “Chăn nuôi vỗ béo trâu, bò”  

Ngày 03/8/2022, Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn tổ chức giải ngân 240 triệu đồng cho 04 hội viên phường Nguyễn Thị Minh Khai tham gia Dự án “Chăn nuôi vỗ béo trâu, bò”.

Tiếp tục thực hiện thực hiện có hiệu quả Kết luận 61-KL/TW ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Ban Bí thư và Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn triển khai công tác vận động, ủng hộ Quỹ Hỗ trợ nông dân, thu được những kết quả khả quan. Nguồn quỹ tăng dần qua các năm. Bằng nguồn Quỹ này giúp cho một số hộ hội viên nông dân có vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Từ nhu cầu vay vốn của hội viên, Hội Nông dân thành phố đã tiến hành khảo sát, thẩm định được 04 hộ chăn nuôi đủ điều kiện về chuồng trại chăn nuôi, kinh phí đối ứng tham gia thực hiện Dự án “Chăn nuôi vỗ béo trâu, bò” trên địa bàn phường Nguyễn Thị Minh Khai với tổng kinh phí 240 triệu đồng/ 04 hộ vay.

Thường trực Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn đều tiến hành khảo sát, thẩm định các hộ chăn nuôi để đảm bảo nguồn vốn phát huy hiệu quả.

Nhờ có nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, trong những năm qua, nhiều hộ gia đình hội viên nông dân trên địa bàn thành phố đã được tiếp cận, giải quyết được tình trạng lao động dôi dư, người lao động có thêm thu nhập, góp phần ổn định cuộc sống, phát huy cao tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân các cấp triển khai…/.

Phạm Thị Sinh – Chủ tịch Hội Nông dân TP.Bắc Kạn