Hội Quỹ bảo trợ trẻ em thành phố Bắc Kạn họp xét trao học bổng cho học sinh hiếu học năm học 2016-2017

Cuộc họp đã thông qua danh sách số lượng học sinh được xét hỗ trợ từ “Quỹ Bảo trợ trẻ em” của thành phố, gồm 40 em trong đó bậc tiểu học có 24 em, bậc THCS có 16 em. Theo đó, thành phố xét được 33 em đủ điều kiện nhận học bổng đợt này. Các em được nhận học bổng đều là học sinh ngoan, chịu khó, biết vươn lên hoàn cảnh khó khăn và đạt thành tích tốt trong học tập./.