Đổ bê tông đường dân sinh tại thôn Nà Bản, xã Nông Thượng

Tại đây, mỗi đơn vị đã ủng hộ 05 triệu đồng tiền mặt và ủng hộ ngày công lao động đổ tuyến đường bê tông có tổng chiều dài 200m, chiều rộng 02 m. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, mưa kéo dài nhưng 100 đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, cùng bà con nhân dân thôn Nà Bản, xã Nông Thượng vẫn nhiệt tình tham gia, tranh thủ đổ bê tông tuyến đường dân sinh nội thôn đúng thiết kế đề ra. Đây là cơ sở từng bước hoàn thiện về cơ sở hạ tầng nông thôn theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017./.