Hội thảo khoa học ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau an toàn

Mô hình trồng rau công nghệ cao được triển khai tại tổ Tổng Nẻng và tổ Phiêng My phường Huyền tụng, có 13 hộ tham gia với tổng diện tích 1ha. Hiện nay, đã xây dựng  03 mô hình nhà có mái che để sản xuất rau: Nhà lưới bán kiên cố (cấp II) diện tích 792 m2  để sản xuất Cà chua Hà lan trên hệ thống thủy canh bán tuần hoàn, tới nay cây sinh trưởng phát triển tốt, dự kiến sản lượng đạt khoảng 14 đến 16 tấn quả. Với giá bán 15 nghìn đồng/kg thì sẽ cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/vụ trồng.

Nhà mái che (Vòm che cao) diện tích 720m2  Hiện nay nhà lưới đang được trồng rau cải đã cho thu hoạch năng suất ước đạt 2 tấn/200m2/lứa (30 ngày) với giá bán 25 nghìn đồng/kg cho thu nhập trên 5 triệu đồng trên lứa trồng. Đậu cove hiện đang sinh trưởng phát triển tốt dự kiến năng suất đạt 2,5 đến 3 tấn/520m2 giá bán 25 nghìn đồng/kg cho thu nhập khoảng 75 đến 80 triệu đồng một vụ.

Khu sản xuất vòm che thấp với 11 hộ dân tham gia. Đến nay đã trồng được 04 lứa rau các loại năng suất ước đạt 20 tấn/ha với giá bán 20 nghìn đồng/kg sẽ cho thu nhập 400 triệu đồng/vụ trồng.

Mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau đem lại hiệu quả kinh tế cao, có thể trồng quanh năm, trồng trái vụ, điều khiển được ánh sáng và điều tiết được ẩm độ, hạn chế được sâu bệnh hại nên không phải phun thuốc trừ sâu bệnh, tốn ít công chăm sóc, rau đảm bảo an toàn, phù hợp với khí hậu địa phương.