Hội thảo lần thứ 2 về đặt tên, đổi tên các đường, công trình công cộng thuộc địa bàn thị xã Bắc Kạn

Sau kết quả hội thảo lần 1, nhằm tiếp tục hoàn thiện Đề án đặt tên, đổi tên đường, công trình công cộng thuộc địa bàn thị xã Bắc Kạn, Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch – cơ quan thường trực của Hội đồng tư vấn đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các Ban HĐND tỉnh, các nhà khoa học, cán bộ lão thành cách mạng về các phương án đặt tên, đổi tên đường, công trình công cộng thuộc địa bàn thị xã Bắc Kạn; công bố công khai dự kiến các phương án đặt tên, đổi tên đường, công trình công cộng thuộc địa bàn thị xã Bắc Kạn để nhân dân tham gia ý kiến thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (Đài Phát thanh – Truyền hình Bắc Kạn, báo Bắc Kạn) và tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tại phường Đức Xuân và phường Sông Cầu thị xã Bắc Kạn.

Tham dự hội thảo lần 2 có các thành viên Hội đồng tư vấn, lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh, đại biện một số Ban của HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND các phường Đức Xuân, Sông Cầu (địa bàn có các công trình công cộng, đường dự kiến đặt tên, đổi tên lần này) và một số đại biểu lão thành – những người có nhiều nghiên cứu về lịch sử – văn hóa Bắc Kạn.

Đồng chí Triệu Đức Lân, Ủy viên BTV tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng tư vấn về đặt tên, đổi tên đường, công trình công cộng thuộc địa bàn thị xã Bắc Kạn chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến phân tích, thảo luận, cân nhắc với nhiều phương án lựa chọn.

Kết quả:

1. Về đặt tên công trình công cộng:

– Vườn hoa trước Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ thị xã: 24/24 (= 100%) đại biểu lựa chọn phương án đặt tên là Vườn hoa Trung đoàn 72.

– Khu thi đấu thể dục – thể thao: 22/24 (=91,7%) đại biểu lựa chọn phương án đặt tên: Khu Văn hóa – Thể thao tỉnh Bắc Kạn; 2/24 (= 8,3%) đại biểu lựa chọn phương án đặt tên: Khu Văn hóa –  Thể thao Tổng Đích. 

2. Về đặt tên đường:

– Đường vào tổ 12 phường Đức Xuân (điểm đầu: Giao với đường Kon Tum, điểm cuối: Tổ 12, phường Đức Xuân chiều dài 910m): 24/24 (= 100%) đại biểu lựa chọn phương án đặt tên là đường Bản Áng.

– Đường vào Trường Quân sự tỉnh (điểm đầu: Cuối đường Thanh niên, điểm cuối: km 1+247 chiều dài 1.300m): 24/24 (= 100%) đại biểu lựa chọn phương án đặt tên là đường Nông Văn Quang.

3. Về đổi tên đường:

– Đường Thanh niên (điểm đầu: Giao với đường Thành công, điểm cuối: giao với phố Quang Sơn chiều dài 1.560m): 24/24 (= 100%) đại biểu lựa chọn phương án giữ nguyên tên đường Thanh niên.

– Đường Thành công (điểm đầu: Đầu cấu Bắc Kạn, điểm cuối: Ngã tư cầu Cạn chiều dài 1.650m): 24/24 (= 100%) đại biểu lựa chọn phương án đổi tên thành đường Võ Nguyên Giáp.

– Đường Cứu Quốc (điểm đầu: Đường tỉnh lộ 257 đoạn từ Km0 – ngã Tư chợ Bắc Kạn, điểm cuối: Km 5+000 chiều dài 5.000m):

+ Đoạn từ ngã Tư chợ Bắc Kạn đến ngã Tư Cầu Đen: 24/24 (= 100%) đại biểu lựa chọn phương án đổi tên thành đường Hoàng Trường Minh.

+ Đoạn từ ngã Tư Cầu Đen đến km 5+000: 24/24 (= 100%) đại biểu nhất lựa chọn phương án đổi tên thành đường Nông Quốc Chấn.

Kết luận tại hội thảo, đồng chí Triệu Đức Lân đánh giá cao những cố gắng, những đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong quá trình tham gia xây dựng Đề án. Yêu cầu, cơ quan thường trực hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp tới./.