Hội thi “Bé với an toàn giao thông” cấp thành phố

Tham gia hội thi có 08 đội đến từ 08 trường trường Mầm non trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. Mỗi đội thi gồm 07 thành viên, 05 học sinh, 01 giáo viên và 01 phụ huynh học sinh. Các đội thi sẽ trải qua 03 phần thi: Màn chào hỏi; Bé thông minh trả lời câu hỏi liên quan đến kiến thức về ATGT; phần thi xử lý tình huống.

Đây là sân chơi bổ ích để các bé lứa tuổi mầm non thể hiện những kiến thức, kỹ năng đã được học; đồng thời tuyên truyền giáo dục về ý thức chấp hành Luật giao thông. Qua đó cũng giúp đội ngũ giáo viên, cán bộ, quản lý đánh giá và nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong lĩnh vực an toàn giao thông của các đơn vị.