Hội truyền thống Trường Sơn thành phố Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2024

(backancity.gov.vn)-Sáng 5/1/2024, Hội truyền thống Trường Sơn thành phố Bắc Kạn tổ chức tổng kết công tác hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đến dự có đồng chí Đỗ Đức Lại, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh.

Lãnh đạo Hội Truyền thống Trường sơn – Đường Hồ Chí Minh thành phố trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội năm 2023

 Năm 2023, bằng sự nhiệt tình, tâm huyết, tinh thần chủ động và quyết tâm cao, BCH Hội Truyền thống Trường sơn – Đường Hồ Chí Minh thành phố Bắc Kạn đã khắc phục mọi khó khăn thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hội. Các cấp hội trên địa bàn thành phố thường xuyên tuyên truyền cho hội viên nâng cao nhận thức, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống lịch sử hào hùng của Trường sơn – Đường Hồ Chí Minh, tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống; tuyên truyền giáo dục truyền thống lòng yêu nước trong Nhân dân và thế hệ trẻ. 100% hội viên trong toàn Hội gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” và các cuộc vận động  khác do MTTQ các cấp và tổ chức chính trị xã hội phát động. Đến nay tổng số hội viên toàn thành phố có 43 người. Trong năm, Hội đã kịp thời thăm hỏi, động viên hội viên khi ốm, đau, bệnh tật qua đời với tổng số tiền gần 3 triệu đồng.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động Hội. Năm 2024, Hội Truyền thống Trường sơn – Đường Hồ Chí Minh thành phố Bắc Kạn tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, tình nghĩa của bộ đội Trường sơn xây dựng, phát triển, ổn định tổ chức hội, nâng cao chất lượng hoạt động hội cơ sở. Tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động ở địa phương. Thực hiện tốt công tác nghĩa tình đồng đội, quan tâm, chăm lo đến đời sống của hội viên, nhất là những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi tích hợp pháp của hội viên,…

Tại hội nghị, Hội truyền thống trường sơn thành phố khen thưởng 03 tập thể, 06 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội năm 2023.

Hoàng Thạc