Họp Ban Tổ chức Hội thi “Nhà nông đua tài” thành phố năm 2022

Chiều 09/5/2022, đồng chí Phạm Thị Sinh-Chủ tịch Hội Nông dân thành phố chủ trì họp Ban Tổ chức hội thi “Nhà nông đua tài” năm 2022.

Tại buổi làm việc, qua nghe đại diện lãnh đạo Hội Nông dân thành phố thông qua các văn bản liên quan đến Hội thi như: Quyết định thành lập Ban tổ chức, Quy chế tổ chức hội thi, Kế hoạch phân công nhiệm vụ, bộ Câu hỏi – Đáp án,..Các thành viên cùng bàn, thống nhất về nội dung, cách thức, thành phần, quy mô tổ chức Hội thi như: Cơ bản nhất trí với nội dung các phần thi nhưng phải đảm bảo sắp xếp, bố trí thời gian phù hợp. Kịch bản chương trình cần xây dựng ngắn gọn, đầy đủ; nội dung các tiêu chí, biểu mẫu chấm điểm tại mỗi phần thi. Ban Tổ chức cũng phân công nhiệm vụ cho các thành viên, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết phục vụ Hội thi. Theo kế hoạch, Hội thi “Nhà nông đua tài” thành phố Bắc Kạn sẽ tổ chức vào ngày 18/5/2022, tại Hội trường lớn, Trụ sở Hợp khối Thành ủy- HĐND – UBND thành phố với sự tham gia của Hội Nông dân xã, phường trên địa bàn.

Hội thi “Nhà nông đua tài” có ý nghĩa quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống Hội; tuyên truyền chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, thành phố liên quan đến nông nghiệp, nông thôn đến với mọi người dân, nhằm nâng cao nhận thức, đổi mới tầm nhìn, cách làm, cách đầu tư và xu thế hội nhập… Đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên, nông dân có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh và ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật, công nghệ mới vào phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa liên kết theo chuỗi giá trị./.

Triệu Biển

 

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên