Họp Ban tổ chức Lễ hội văn hóa ẩm thực thành phố năm 2023

(backancity.gov.vn) – Chiều ngày 6/12, đồng chí Nguyễn Thị Huế, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì họp Ban tổ chức Lễ hội văn hóa ẩm thực các dân tộc thành phố Bắc Kạn năm 2023.

Tại hội nghị, Phòng Văn hoá – Thông tin thành phố Bắc Kạn thông qua nội dung thông báo chương trình, kế hoạch phân công nhiệm vụ của Ban tổ chức lễ hội; thể lệ cuộc thi ẩm thực năm 2023.

Ông Lường Văn Thiết, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Văn hoá – Thông tin thành phố Bắc Kạn báo cáo các nội dung liên quan đến Lễ hội văn hóa ẩm thực năm 2023

Từ những nội dung dự thảo cơ quan thường trực thông qua, các thành viên Ban tổ chức thảo luận, cho ý kiến liên quan đến việc vị trí, sắp xếp các gian hàng, số lượng các mặt hàng; cách thức bố trí sân khấu, trang trí Khánh tiết, cổng chào; hệ thống điện thắp sáng; vấn đề quản lý đảm bảo an toàn thực phẩm; công tác vệ sinh môi trường; phân công tổ phục vụ đón tiếp các huyện về tham gia; công tác đảm bảo an ninh trật tự,..

Đại diện đơn vị Điện lực thành phố đề xuất phương án bố trí hệ thống đường điện tại Lễ hội văn hóa ẩm thực thành phố năm 2023

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Huế, giao phòng Văn hoá – Thông tin thành phố hoàn thiện các nội dung văn bản (thông báo, thể lệ cuộc thi ẩm thực) để ban hành sớm, tới cơ sở nghiên cứu, triển khai thực hiện; chịu trách nhiệm khâu nối các đơn vị, báo cáo kịp thời khó khăn, vướng mắc, để Trưởng Ban chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện nhiệm vụ; theo từng vị trí công tác, nhiệm vụ giao, các phòng, ban chuyên môn thành phố chủ động thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đạt chất lượng cao nhất.

Lễ hội văn hóa ẩm thực thành phố Bắc Kạn là một nhiệm vụ lớn của địa phương, nhằm mở ra hướng phát triển du lịch của địa phương, đáp ứng được nhu cầu xây dựng, quảng bá các món ăn ẩm thực, sản phẩm đặc sản của người dân thành phố và các huyện trong tỉnh. /.

Triệu Biển