Họp Ban tổ chức Lễ ký kết thành lập mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh, trật tự Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn”

Theo kế hoạch, Lễ ký kết thành lập mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh, trật tự Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn” sẽ tổ chức vào ngày 8/9/2018, tại Hội trường lớn các Ban xây dựng Đảng tỉnh,  gồm các nội dung: báo cáo sơ kết công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự giữa Công an thành phố và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn; Công tác khen thưởng và Công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo, quyết định thành lập mô hình “Liên kết bảo đảm an ninh, trật tự Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn”.

Từ những nội dung đó các đại biểu dự cuộc họp tập trung thảo luận các vấn đề liên quan về: Văn nghệ chào mừng, khánh tiết, khẩu hiệu, sân khấu, số lượng thành phần đại biểu, khách mời; công tác đảm bảo an ninh trật tự , công tác hậu cần, công tác khen thưởng, xây dựng nội dung bản báo cáo sơ kết, xây dựng phóng sự về những hoạt động nổi bật của ngành  Y tế và ngành Công an trình chiếu tại hội nghị.

Tại cuộc họp, UBND thành phố Bắc Kạn tiếp thu các ý kiến của các đại biểu  đã thảo luận. Trên cơ sở đó, thành phố sẽ sớm ra thông báo kết luận cuộc họp, để các bên liên quan khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị của đơn vị được giao. Nhằm đảm bảo cho buổi lễ  diễn ra trang trọng, an toàn, đúng kế hoạch.