Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Bắc Kạn

Sáng ngày 26/11, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Bắc Kạn tổ chức họp triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Đồng chí Dương Hữu Bường- Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố chủ trì.

Toàn cảnh cuộc họp

Năm 2022, thành phố Bắc Kạn được giao chỉ tiêu tuyển chọn 87 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 23 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2022, cơ quan quân sự các cấp đã triển khai các bước thực hiện nghiêm túc các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về công tác tuyển quân. Chỉ đạo rà soát, nắm chắc quân số, chất lượng công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Thực hiện tròn khâu, chặt chẽ, đúng quy định từ công tác rà duyệt, sơ tuyển, khám tuyển, bình xét, lập hồ sơ, thâm nhập (sẵn sàng khám bổ sung bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao)

Tại cuộc họp, thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố, cơ quan chuyên môn Ban chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố và các xã, phường đã tập trung thảo luận bàn các giải pháp thực hiện công tác tuyển quân. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, nắm nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, công tác sơ tuyển, khám tuyển…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Hữu Bường, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố đề nghị: Ban chỉ huy quân sự thành phố (cơ quan thường trực) phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND các xã, phường tổ chức rà soát lại công dân trong độ tuổi nhập ngũ; Hội đồng NVQS thành phố, UBND các xã, phường nêu cao vai trò, trách nhiệm, rà soát toàn bộ công dân trong độ tuổi nhập ngũ; khối đoàn thể của thành phố phối hợp với UBND xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, trong đó lực lượng nòng cốt là Hội LHPN, Đoàn Thanh niên. Phòng VH & TT, Trung tâm Văn hóa, Thể thao & Truyền thông thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên cổng TTĐT thành phố, trên hệ thống loa truyền thanh thành phố; chỉ đạo các chi bộ, tổ dân phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền đảm bảo chỉ tiêu tuyển quân năm 2022./.

                         Đặng Tuyết