Họp thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Xuất phát từ mong muốn xử lý ô nhiễm môi trường khi tái chế được nguồn cao su phế thải theo công nghệ nhiệt phân tạo ra sản phẩm mới là dầu FO-R. Công ty cổ phần sản xuất thương mại Thịnh Kim đã đề xuất và  được UBND tỉnh Bắc Kạn cho phép nghiên cứu khảo sát, lập dự án đầu tư tái chế cao su phế thải làm nhiên liệu đốt FO-R tại văn bản số 1956/UBND – KTTCKT ngày 01/4/019. Địa điểm thực hiện dự án tại Suối Viền phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

          Nguồn nguyên liệu được thu mua cao su phế thải tại địa phương và các tỉnh khác với khối lượng từ 30 đến 60tấn/ ngày. Dự án được nghiện cứu thực hiện với mục tiêu: Sử dụng công nghệ tiên tiến nhằm mang lại hiệu quả kinh tế, đáp ứng yêu cầu trong xử lý tái chế các loại cao su phế thải đảm bảo các tiêu chí về bảo vệ môi trường. Tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, tăng thu ngân sách góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.