Họp thành viên UBND thành phố Bắc Kạn tháng 3/2021

Sáng ngày 30/3, UBND thành phố Bắc Kạn họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2021. Đồng chí Dương Hữu Bường – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì.

Toàn cảnh 

Trong tháng 3, UBND thành phố đã chỉ đạo, triển khai thực hiện tập trung vào các nhiệm vụ trong điều kiện vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiều nội dung khác theo kế hoạch đề ra. Trong tháng, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng đạt 250 tỷ đồng, lũy kế đạt 860 tỷ đồng, bằng 26,46% NQ. Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh đạt 23,435 tỷ đồng, lũy kế 74,146 tỷ đồng; thu ngân sách thành phố 12,997 tỷ đồng, lũy kế 32,538 tỷ đồng bằng 21%NQ; chi ngân sách thành phố 48,476 tỷ đồng, bằng 16%DT. Hoàn thành gieo cấy lúa xuân với tổng diện tích 300ha. Làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và chăm sóc rừng; chỉ đạo trồng rừng theo kế hoạch, hiện các hộ dân đã đăng ký trồng 20 ha rừng phân tán; đã thực hiện trồng 06/120 ha rừng sau khai thác. Hoàn thiện hồ sơ thẩm tra thôn nông thôn mới các xã theo quy định; tiếp tục triển khai Chương trình OCOP đến các tổ chức kinh tế, cá nhân trên địa bàn. Xin ý kiến đối với dự thảo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết những vướng mắc đối với 13 công trình, dự án. Tiếp tục thực hiện các bước đầu tư xây dựng 24 công trình, dự án theo kế hoạch, tổng nguồn vốn được giao 199,586 tỷ đồng; dự ước giải ngân trong tháng 9,859 tỷ đồng, lũy kế 10,611 tỷ đồng bằng 5%KH. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và bảo vệ môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, cấp đổi GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đính chính giấy chứng nhận QSDĐ. Lĩnh vực văn hóa -xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Cơ quan quân sự duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện cho diễn tập khu vực phòng thủ thành phố. Xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đ­ược giữ vững, ổn định. Tình hình hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn; đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động chính trị, kinh tế – xã hội trên địa bàn…

Tại buổi giao ban, các thành viên UBND thành phố cũng  xem xét, thảo luận, nhất trí, thông qua nội dung: Về xây dựng đô thị thông minh; cải tạo tuyến đường vào Trung tâm Y tế thành phố và đường vào UBND xã Nông Thượng; lắp đặt khung trang trí đèn Led trên tuyến đường Trường Chinh, đường Nguyễn Thị Minh Khai; trồng bổ sung cây xanh, vườn hoa tại bờ kè Sông Cầu; cải tạo sửa chữa các trường học trên địa bàn…

Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Hữu Bường – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu: các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác quản lý cán bộ, công nhân viên. Trong đó, yêu cầu nâng cao tác phong lề lối làm việc, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Kết luận của UBND thành phố giao; thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đối với các phòng ban chuyên môn, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong từng tháng, chủ động thực hiện nhiệm vụ, có khó khăn, vướng mắc, kịp thời trao đổi, giải quyết đảm bảo tiến độ công việc đề ra. /.

  Hoàng Thạc