Họp Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn

Ngày 25/6, thành phố họp Ủy viên UBND để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6, đề xuất nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 và bàn một số vấn đề trọng tâm khác. Đồng chí Dương Hữu Bường – Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh cuộc họp ủy viên UBND thành phố Bắc Kạn

          Trong tháng 6 năm 2020, các đơn vị đều tập chung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, bám sát kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Cuộc họp đã dành nhiều thời gian để bàn về các vấn đề như: Việc xin cấp bổ xung kinh phí hoạt động chuyên môn của một số đơn vị; việc ủy quyền chủ trương đầu tư công, xin chủ trương đầu tư công một số công trình trên địa bàn; phương án bồi thường công trình đường tổ 11 Đức Xuân đi phường Phùng Chí Kiên và việc tiếp tục thực hiện dự án khu dân cư thu nhập thấp tại tổ 4 Đức Xuân và việc làm một số nhà chờ xe Buýt trên địa bàn. Các đại biểu đã tập chung thảo luận và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đồng thời đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Hữu Bường, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị tiếp tục chủ động bám sát nhiệm vụ, tích cực tham mưu cho lãnh đạo giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc ở cơ sở, đặc biệt các đơn vị cần rà soát lại các ý kiến của cử tri, đôn đốc cán bộ công chức giải quyết dứt điểm và sớm trả lời cho cử tri. Đồng chí chủ tịch UBND thành phố cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, đơn vị tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2020.

 

                                           Thùy Linh