Họp xét thi đua, khen thưởng ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 – 2023

(backancity.gov.vn)- Sáng 26/7, UBND thành phố Bắc Kạn tổ chức họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng để xét thi đua, khen thưởng ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022 – 2023. Dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố.

Toàn cảnh buổi họp xét thi đua, khen thưởng của thành phố

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố thảo luận, thống nhất đề nghị UBND thành phố, UBND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ khen thưởng ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023 gồm: Danh hiệu lao động tiên tiến 603 cá nhân; danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến 21 tập thể; danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 79 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 12 tập thể; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 40 cá nhân; UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 03 tập thể dẫn đầu bậc học, 05 tập thể có thành tích xuất sắc trong khối thi đua; Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 18 cá nhân; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 01 tập thể.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tham mưu cho Phòng Nội vụ, Lãnh đạo UBND thành phố trong việc xây dựng phong trào thi đua ở những đơn vị trường học có nhiều thành tích cao trong những năm qua; việc xét các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi Phòng Giáo dục và Đào tạo trình lên cần có những gợi ý về những tiêu chí mà các đơn vị đó đạt được để hội đồng thi đua khen thưởng xem xét kỹ lưỡng hơn; cần xem xét điều chỉnh lại về thời gian đánh giá công chức của ngành…

Hoàng Thạc