Kết quả kiểm tra, rà soát các dịch vụ văn hóa & thông tin của Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa & Thông tin thị xã Bắc Kạn 06 tháng đầu năm 2013

 * Kết quả cụ thể như sau:

 * Đợt 01: Từ ngày 25/03/2013 đến ngày 04/04/2013

Đoàn đã kiểm tra được tổng số 40 cơ sở, dịch vụ. Trong đó:

 + 18 cơ sở vi phạm Nghị định số 103/2009/NĐ-CP về ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Nghị định số 97/2008/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet đối với hoạt động quản lý thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.

+ Nhắc nhở 15 cơ sở

+ Lập biên bản và làm cam kết: 03 cơ sở

+ Thu giữ 100 đĩa ca nhạc VCD và DVD không tem nhãn của các cơ sở bán hàng rong

* Đợt 02: Từ ngày 30/5/2013 đến ngày 29/6/2013

Đoàn đã kiểm tra được tổng số 17 cơ sở, dịch vụ. Trong đó:

 + 06 cơ sở vi phạm Nghị định số 103/2009/NĐ-CP về ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Nghị định số 97/2008/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet đối với hoạt động quản lý thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.

+ Nhắc nhở 03 cơ sở

+ Lập biên bản và làm cam kết và xử phạt hành chính : 03 cơ sở với tổng mức phạt là 5.000.000đ.